Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy

  •   Informacja o wolnym stanowisku pracy w Sądzie Rejonowym w Raciborzu - Staż urzędniczy
  •   Informacja o wolnym stanowisku pracy w Sądzie Rejonowym w Rybniku stażysta - pracownik sekretariatu wydziału (umowa na czas zastępstwa)
  •   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Racibórz
  •   Informacja o wolnym stanowisku pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu - Samodzielny referent ds.księgowości
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż od stycznia 2019 r. realizuje „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy” w związku z podpisaną umową pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a siedmioma innymi Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż realizuje projekt pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu". Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku podpisało porozumienie dotyczące realizacji Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" . Projekt jest...

Projekt zrealizowany - rok 2017/2018

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+  zarejestrowanych w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)". Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę