Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Najważniejsze aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu

Powrót

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie, pomoc prawna, mediacje.

Zagnieżdżone portlety

Aktualnie trwające nabory wniosków na aktywne formy wsparcia

Nabór wniosków na bon na zasiedlenie (2023)

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu prowadzi nabór wniosków na bon na...

Nabór wniosków na bon zatrudnieniowy (2023)

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu prowadzi nabór wniosków na bon...

Nabór wniosków na prace interwencyjne (2023) - ZAKOŃCZONY

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu prowadzi nabór wniosków na prace...

Nabór wniosków na staż (2023)

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu prowadzi nabór wniosków na staż do...

Obrazek dla: Професійне навчання громадян України / Szkolenia zawodowe dla obywatelek Ukrainy
Професійне навчання громадян України / Szkolenia zawodowe dla obywatelek Ukrainy

Rusza projekt pn.: „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" w konkursie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023".

Obrazek dla: Program Regionalny na rok 2022 adresowany do osób bezrobotnych długotrwale
Program Regionalny na rok 2022 adresowany do osób bezrobotnych długotrwale

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z pięcioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji...

Obrazek dla: Indywidualizacja od nowa - podejście case management w PSZ województwa śląskiego
Indywidualizacja od nowa - podejście case management w PSZ województwa śląskiego

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa śląskiego" Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)"

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt zrealizowany - rok 2018/2020

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu". Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku podpisało porozumienie dotyczące realizacji Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" . Projekt...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec kwietnia 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.745,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy
w Raciborzu

 ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

Godziny pracy Urzędu : 
7.00 - 15.00

Godziny obsługi bezrobotnych: 
7.30 - 14.30

Telefon : 
32 415 45 50

E-mail: 
sekretariat@pup-raciborz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę