Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Aktualności

Nabór Kandydatów do Służby Więziennej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu NABORZE KANDYDATÓW do Służby Więziennej na stanowisko Strażnika...

PRACA W CZECHACH - rekrutacja w dniu 22 maja 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zaprasza wszystkie osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy na spotkanie rekrutacyjne, które poprowadzą przedstawiciele Firmy COMAC JOBS Firma...

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+  zarejestrowanych w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)". Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu...

Projekt "Program regionalny 50+ na 2017 rok"

Program regionalny 50+ na 2017 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z ośmioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego 15 grudnia 2016 r. zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji „Programu Regionalnego 50+ na rok 2017". Celem Programu jest aktywizacja...

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)”

  Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)". Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku...

Technik (teleinformatyk) Zespołu ds. Obsługi Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, że Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydata na stanowisko technik (teleinformatyk) Zespołu ds....

Praca w korpusie służby cywilnej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o naborze ogłoszonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu, który poszukuje kandydatów na stanowisko STARSZY...

Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, że    w terminie od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.   ogłasza ponowny nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach pozostałej puli środków.   Zapraszamy...

Szacunkowe dane statystyczne dot. sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim – Kwiecień 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż wg danych szacunkowych z końcem miesiąca kwietnia br. nastąpił ponowny spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 2 232 osoby . W porównaniu do danych z miesiąca marca 2017 liczba zarejestrowanych osób...

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - INFORMACJA O PLANOWANYM NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, że będzie prowadził ponowny nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i pracowników.   Planowany termin naboru wniosków: od 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.   Uwaga! ...

Naboru Ochotników do Służby Wojskowej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku zapraszają na spotkanie dotyczące Naboru Ochotników do Służby Wojskowej oraz Kandydatów do Służby w...

Ogłoszenie o naborze do służby w Straży Granicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje, że trwający w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu nabór do służby będzie trwał do odwołania (a nie jak to...

Spotkanie rekrutacyjne z Schiever Polska - Auchan Racibórz -11.05.2017 r. godz. 10:00

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o organizowanym w dniu 11.05.2017 r . godz. 10:00 ( sala 24 I piętro ) spotkaniu rekrutacyjnym z pracodawcą - Schiever...

Nabór do nowego projektu - pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór do projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Zakładu Karnego w Raciborzu - przedłużony nabór

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu naborze kandydatów do Służby Więziennej na stanowisko MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU KADR I ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO. Przedłużony nabór do 05.05.2017 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy.   ...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Zakładu Karnego w Raciborzu

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu NABORZE KANDYDATÓW do Służby Więziennej na stanowisko Modszego Instruktora Działu Kadr i Organizacyjno-Prawnego Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy ...

Szacunkowe dane statystyczne dot. sytuacji na rynku pracy w powiecie raciborskim – marzec 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż wg danych szacunkowych z końcem miesiąca marca br. nastąpił spadek bezrobocia w powiecie raciborskim. W chwili obecnej liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosi 2324 osoby . W porównaniu do danych z miesiąca lutego 2017 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych...

Podsumowanie Powiatowych Targów Pracy 2017

W dniu 29 marca br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu odbyły się Powiatowe Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wspólnie z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania...

Powiatowe Targi Pracy w Raciborzu - już jutro!

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Raciborzu  wspólnie  z  Agencją  Promocji  Ziemi  Raciborskiej i Wspierania  Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  zapraszają  Państwa  do  udziału  w  Powiatowych Targach  Pracy   które  odbędą  się   na   Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 ,  29.03.2017 r. w...

Informacja dla pracodawców w spr. przeprowadzonego naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż jest w trakcie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień oraz zdobyły maksymalną ilość punktów. Z pracodawcami, którzy spełnili...

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Służby Więziennej

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu NABORZE KANDYDATÓW do Służby Więziennej na stanowisko Modszego Instruktora Działu Kadr i Organizacyjno-Prawnego Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy ...

Ogłoszenie o naborze Podinspektora ds. informatyki w Dziale Organizacyjnym

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie informuje o ogłoszonym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. informatyki w Dziale Organizacyjnym.   Zapraszamy do zapoznania się z ofertą   ...

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA LISTY ZAWODÓW I SPECJALNOSCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.,poz. 667.) przygotowuje listę zawodów i specjalności, na które istnieje...

Podsumowanie spotkania z niemiecką Firmą Piening GmbH

W dniu 10 marca 2017 roku w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu odbyło się spotkanie informacyjne poprowadzone przez niemiecką firmę Piening GmbH, która rekrutowała pracowników na takie stanowiska jak elektryk, hydraulik czy spawacz. Osoby bezrobotne oraz osoby planujące zmianę dotychczasowego zatrudnienia mogły...

Praca w Niemczech - spotkanie rekrutacyjne prowadzone przez niemieckiego pracodawcę - już jutro!

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu uprzejmie  informuje, że w ramach sieci EURES prowadzi rekrutację dla niemieckiego pracodawcy – firmy Piening GmbH. Firma poszukuje kandydatów z Polski do pracy w  Niemczech na następujące stanowiska:    Elektryk i pokrewne zawody;  Hydraulik/ monter instalacji sanitarnych, grzewczych i...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę