Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy

  •   Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej.
  •   Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - wg stanu na 28.02 2021 r.
  •   Szacunkowe dane statystyczne dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy - Luty 2021
  •   Wyniki naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)"

Projekt „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy”

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż od stycznia 2019 r. realizuje „Program Regionalny na rok 2019 adresowany do bezrobotnych kobiet finansowany ze środków Funduszu Pracy” w związku z podpisaną umową pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a siedmioma innymi Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa śląskiego.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż realizuje projekt pn. „Aktywacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)" w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy , Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu". Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku podpisało porozumienie dotyczące realizacji Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" . Projekt...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę