Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)
Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2022
Projekt zrealizowany - rok 2022

Rusza projekt pn.: „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" w konkursie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023".

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2022
Projekt zrealizowany - rok 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z pięcioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji...

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2021/2022
Projekt zrealizowany - rok 2021/2022

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa śląskiego" Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę