Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”
Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia”

Projekt „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia”

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)"

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)"

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)"

Projekt „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)"

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę