Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy

  •   Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu Strona główna Szacunkowe dane statystyczne dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy - Czerwiec 2022
  •   Zmiana wysokości opłaty w związku z zatrudnieniem cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
  •   EKO-OKNA Sp. Akcyjna - spotkanie rekrutacyjne
  •   Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2022 - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Program Regionalny na rok 2022 adresowany do osób bezrobotnych długotrwale
Program Regionalny na rok 2022 adresowany do osób bezrobotnych długotrwale

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z pięcioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji...

Obrazek dla: Indywidualizacja od nowa - podejście case management w PSZ województwa śląskiego
Indywidualizacja od nowa - podejście case management w PSZ województwa śląskiego

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa śląskiego" Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu...

Obrazek dla: Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”
Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”

Projekt „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia”

Projekt „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania kosztów zatrudnienia”

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę