Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


  •   Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy osoby bezrobotnej.
  •   Realizacja zadań związanych z ochroną firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa - wg stanu na 28.02 2021 r.
  •   Szacunkowe dane statystyczne dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy - Luty 2021
  •   Wyniki naboru wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2021
  •   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELNIE DOTACJI NA POKRYCIE BIEŻACYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚĆI GOSPODARCZEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY I MAŁEMU PRZEDSIĘBIORCY
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy
w Raciborzu

 ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

Godziny pracy Urzędu : 
7.00 - 15.00

Godziny obsługi bezrobotnych: 
7.30 - 14.30

Telefon : 
32 415 45 50

E-mail: 
sekretariat@pup-raciborz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę