Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

Pracodawcy oraz bezrobotni zainteresowani szczegółami realizowanych projektów mogą zwrócić się z zapytaniem do PUP Racibórz o szczegóły.


Projekt "Droga do zatrudnienia" - 2014

Informujemy, iż w dniu 09.08.2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn. „Droga do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Uczestnicy projektu:

  1. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu w tym:
  • 14 osób bezrobotnych do 25 roku życia (10 kobiet i 4 mężczyzn),
  • 30 osób długotrwale bezrobotnych (20 kobiet i 10 mężczyzn),
  • 16 osób bezrobotnych w wieku 50- 64 lata (7 kobiet i 9 mężczyzn).


Uczestnicy projektu będą mogli bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Wsparcie psychologiczno–doradcze,
  • Szkolenia zawodowe,
  • Staże.


 

Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r.
 
Projekt został zakończony.
 

Informacji nt projektu udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pod nr tel. 032 415 45 50 wew. 217
  1. Szczegółowe informacje nt:
  • szkoleń wew. 220, 221
  • organizacji staży wew. 216, 236

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę