Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Zawartość stron

 
Projekt „Kierunek przedsiębiorczość" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" PO KL realizowany jest przez - lidera projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz 30 partnerów, którymi są Powiatowe Urzędy Pracy woj. śląskiego, w tym również PUP w Raciborzu.

 

Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.
budżet projektu 39 500 000,00.

 

W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń (40 godz.) i doradztwa (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej i w efekcie przyznanie co najmniej 1341 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 23 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

 

Wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 21 910,32 zł dla uczestników projektu planowana jest na miesiące marzec - maj 2014 r.
 
Projekt został zakończony.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę