Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Najważniejsze aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu

Czytaj więcej w temacie: Najważniejsze aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu

Zagnieżdżone portlety

Obrazek dla: Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)
Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)

Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2022
Projekt zrealizowany - rok 2022

Rusza projekt pn.: „Wsparcie cudzoziemców przez PSZ województwa śląskiego" w konkursie „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023".

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2022
Projekt zrealizowany - rok 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wraz z pięcioma innymi urzędami pracy z województwa śląskiego zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie, na mocy którego przystąpił do realizacji...

Obrazek dla: Projekt zrealizowany - rok 2021/2022
Projekt zrealizowany - rok 2021/2022

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa śląskiego" Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu informuje, iż rozpoczął realizację projektu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Projekt zrealizowany - rok 2018/2020

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu". Stowarzyszenie PERSONA w Raciborzu wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku podpisało porozumienie dotyczące realizacji Projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu" . Projekt...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy
w Raciborzu

 ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz

Godziny pracy Urzędu : 
7.00 - 15.00

Godziny obsługi bezrobotnych: 
7.30 - 14.30

Telefon : 
32 415 45 50

E-mail: 
sekretariat@pup-raciborz.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę